icon-search
icon-search

การจัดส่งสินค้า
 
 "ช่องทางหลัก"

สินค้าจะถูกนำไปส่ง ผ่านทางผู้ให้บริการไปรษณีย์เอกชน "DHL eCommerce" ภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำการชำระเงิน
จากนั้นลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในอีก 1-5 วัน (ไม่รวมวันที่สินค้าจะถูกนำไปส่ง ให้กับผู้ให้บริการไปรษณีย์เอกชน)

โดยระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ให้บริการไปรษณีย์เอกชน ไปถึงลูกค้า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(อ้างอิง: จากเว็บไซต์ DHL eCommerce)
กรณีลูกค้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ให้บริการหลัก
ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ นับจากวันที่ทาง YOUNGMONEYBROKE ทำการนำสินค้าไปส่ง ให้กับผู้ให้บริการไปรษณีย์เอกชน

กรณีลูกค้าอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ นับจากวันที่ทาง YOUNGMONEYBROKE  ทำการนำสินค้าไปส่ง ให้กับผู้ให้บริการไปรษณีย์เอกชน
 

"ช่องทางรอง"

สินค้าจะถูกนำไปส่ง ผ่านทางผู้ให้บริการไปรษณีย์ "รายอื่นๆ" ภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำการชำระเงิน
โดยจะมีการแจ้งลูกค้าผ่านทางช่องทางที่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ว่าสินค้าถูกส่งผ่านทางผู้ให้บริการใด
จากนั้นลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในอีก 1-5 วัน (ไม่รวมวันที่สินค้าจะถูกนำไปส่ง ให้กับผู้ให้บริการไปรษณีย์เอกชน "รายอื่นๆ")

โดยระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ให้บริการไปรษณีย์ "รายอื่นๆ" ไปถึงลูกค้า สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการไปรษณีย์รายนั้นๆ เช่น KERRY, Thailand Post เป็นต้น

ณ ปัจจุบัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 YOUNGMONEYBROKE จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าขนส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าทั้งหมด "เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น" โดยทำการส่งสินค้า ผ่านผู้ให้บริการตามข้อมูลที่ประกอบไว้ด้านบน


หมายเหตุ
หากลูกค้าได้รับสินค้าช้ากว่าข้อมูลที่ให้ประกอบไว้ด้านบน ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง ช่องทางการติดต่อ


การยกเลิกการสั่งซื้อ 

1.หากลูกค้ายังไม่ได้ทำการชำระเงิน ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเอง 

2.หากลูกค้าทำการชำระเงินแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน ช่องทางการติดต่อ เพื่อดำเนินการ ขอยกเลิกการสั่งซื้อผ่านทางเจ้าหน้าที่ 

"โดยลูกค้าจำเป็นต้องให้เหตุผลประกอบ ที่เหมาะสมเพียงพอให้กับทางร้านค้า" เพื่อการพิจารณาการยกเลิกการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ ว่าลูกค้ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ในการขอยกเลิก

หมายเหตุ 

การยกเลิกการสั่งซื้อจะต้องทำก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้า (1-2 วัน) จากทางร้านค้า YOUNGMONEYBROKE เท่านั้น หากมีการนำส่งสินค้าไปที่ผู้ให้บริการไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลูกค้าทำการยกเลิกการสั่งซื้อการคืนสินค้าและการขอเปลี่ยนสินค้า


YOUNGMONEYBROKE ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี แต่สามารถขอเปลี่ยนสินค้า ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามที่สั่ง
    ตัวอย่างเช่น: ลูกค้าสั่งซื้อ เสื้อไซส์ S แต่ได้รับสินค้าไซส์ M เป็นต้น

กรณีนี้ "ลูกค้ามีสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนขนาดสินค้าได้ โดยจะต้องเป็นสินค้าแบบเดิมเท่านั้น" 

โดยให้ลูกค้าทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน ช่องทางการติดต่อ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้ให้บริการไปรษณีย์นำส่งสินค้าสำเร็จ (กรุณาแนบหมายเลข Tracking ของไปรษณีย์มาด้วย) 

หมายเหตุ

กรณีที่ 1 ทางร้านค้า YOUNGMONEYBROKE จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าส่งคืนสินค้าจากลูกค้ามาที่ร้านค้า และค่าส่งสินค้าเดิม ขนาดใหม่ กลับจากร้านค้าไปให้ลูกค้า ทั้งหมดเอง


2. ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องตามที่สั่งแล้ว แต่ไม่สามารถสวมใส่ได้ (สินค้ามีขนาด เล็ก/ใหญ่ เกินไป)
    ตัวอย่างเช่น: ลูกค้าสั่งซื้อ เสื้อไซส์ S แต่ไม่สามารถใส่ได้เนื่องจากเล็กเกินไป

กรณีนี้ "ลูกค้ามีสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนขนาดสินค้าได้ โดยจะต้องเป็นสินค้าแบบเดิมเท่านั้น" 

โดยให้ลูกค้าทำการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน ช่องทางการติดต่อ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้ให้บริการไปรษณีย์นำส่งสินค้าสำเร็จ (กรุณาแนบหมายเลข Tracking ของไปรษณีย์มาด้วย)

หมายเหตุ
กรณีที่ 2 ลูกค้าจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่าย ในการส่งกลับมาให้ร้านค้า YOUNGMONEYBROKE ด้วยตนเองร้านค้า YOUNGMONEYBROKE จะทำการส่ง "สินค้าแบบเดิม ขนาดใหม่" ไปให้กับลูกค้า ก็ต่อเมื่อได้รับสินค้าขนาดเดิม คืนจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบแล้วว่าสินค้ายังอยู่ในสภาพ 100% แล้วเท่านั้น (สินค้าไม่มีการชำรุด/ถูกปรับแต่ง จากลูกค้า) หากสินค้ามีการชำรุด/ถูกปรับแต่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนสินค้า และจะทำการนำส่งสินค้าเดิมคืนให้ลูกค้าทันที

ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ / customer service
Line OA: @YOUNGMONEYBROKE
Email: business@youngmoneybroke.com


นโยบายทางธุรกิจมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างว่างเปล่า
เลือกซื้อสินค้าต่อ